Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  az Elsősegélydoboz Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Elsősegélydoboz Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

RENDELÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ​

Az Elsősegélydoboz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162. Budapest Szilaj utca 17. cégjegyzékszám: 01-09-189917; e-mail cím: info@elsosegely-doboz.hu ; telefonszám: +36 70 533 4986; „Elsősegélydoboz Kft.”) 2020. január 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, adószámát, amelyeket Ön a http://www.elsosegelyfelszereles.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Elsősegélydoboz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162. Budapest Szilaj utca 17. cégjegyzékszám: 01-09-189917) jogosult.

A Elsősegélydoboz Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Elsősegélydoboz Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Elsősegélydoboz Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Elsősegélydoboz Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Elsősegélydoboz Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei

 

A rendelés céljából megadott személyes adatait

  • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14; cégjegyzékszám: 01-09-909968) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg; 
  • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltatók:
  • a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2; cégjegyzékszám: 13-09-111755);
  • a Foxpost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9; cégjegyzékszám: 10-10-020309);
  • képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;
  • az Elsősegélydoboz Kft. könyvelője a SCHMIDT iroda Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163 IV. emelet 15.; cégjegyzékszám: 01-10-048060) ismerheti meg;
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat az Elsősegélydoboz Kft. további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

 

Az Elsősegélydoboz Kft.  a rendelés teljesítése céljából és a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása


 

  1.  

Az Elsősegélydoboz Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Az Elsősegélydoboz Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  1.  

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Elsősegélydoboz Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az Elsősegélydoboz Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha az Elsősegélydoboz Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Elsősegélydoboz Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy az Elsősegélydoboz Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.elsosegelyfelszereles.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Keresés